joi, 31 martie 2022

AM CITIT...

 

Am citit in luna martie

 

Cu chiu si vai am reusit luna aceasta de am citit doua carti:

“Scrisori catre Sfanta Lidia”


Lidia este o fata frumoasa, ce face parte dintr-o familie de protestanti care s-au convertit la Ortodoxie. Ea a refuzat sa se boteze odata cu familia, pentru ca nu a vrut sa faca acest lucru doar pentru ca asa au facut parintii ei, ci pentru ca si-a dorit sa se boteze doar cand se va simti pregatita.

Cand parintii s-au botezat, i-au daruit si Lidiei o icoana a Sfintei cu acelasi nume - Lidia. Fiind la varsta schimbarilor (trecerea de la liceu la facultate, plecarea din casa parinteasca la camin) si la varsta intrebarilor a simtit ca cel mai bine este sa ii scrie Sfintei Lidia. Acest schimb imaginar de scrisori, au calauzit-o pe tanara Lidia pe drumul spre maturitate si spre Ortodoxie.

O carte minunata, pe care o recomand tuturor, dar in special tinerilor. In paginile ei, pot gasi multe raspunsuri la intrebarile care ii framanta.


“Atractia necunoscutului” de Jane Woods


O carte usoara, extrem de placuta, o frumoasa poveste de dragoste.

Eroina cartii, Kay, il insoteste pe logodnicul ei Terry si pe sora acestuia Leigh, in Sahara, la tribul Azawa, un trib de tuaregi, pentru a dezlega misterul legat de identitatea mamei lor. Pentru deplasarea prin desert au avut drept calauza pe Enian, un tanar tuareg.

Cand au ajuns la destinatie, Terry si Leigh au simtit ca “au ajuns acasa” si au hotarat sa ramana in mijlocul tuaregilor.

Pe de alta parte, intre Kay si Enian s-a infiripat o frumoasa poveste de dragoste.

 


POSTARE DE DIMINEATA

 

Acatistul zilei –31 martie

 Pentru rugaciunile Sfantului Sfintit Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei, ale Sfantului Mucenic Veniamin diaconul si ale Sfantului Inochentie, Mitropolitul Moscovei, Doamne Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, milueste-ne pe noi pacatosii.

 

Acatistul Inochentie din Alaska, Mitropolitul Moscovei - 31 Martie, 6 Octombrie

 


 

Condacu l 1

Cum vom lăuda nevoințele tale, luminătorule al Alaskăi, podoaba Bisericii, visteria darurilor lui Hristos, făclia Înțelepciunii, cel ce povara Crucii ai purtat fără cârtire și multe suflete ai câștigat pentru viața întru Hristos, ca toți să strige într-un glas: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Inochentie, luminătorule al lumii!

 

Icosul 1

Într-o săracă familie din Siberia te-ai născut, dar Cel Care pentru noi S-a smerit luând sărăcia firii nooastre, te-a ajutat a te îmbogăți în daruri duhovnicești, ca să îi cânți Lui laude neîncetate, iar noi Te slăvim astfel pe tine:

Bucură-te, îndrumătorule al teologilor;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de darul preoției;
Bucură-te, vlăstar din rădăcină bună;
Bucură-te, învățător luminat de raza înțelepciunii;
Bucură-te, tâmplar iubitor de cele cerești;
Bucură-te, că și ca ceasornicar ai lucrat cu râvnă;
Bucură-te, navigator iscusit pe valurile credinței ;
Bucură-te, cercetător al tainelor naturii;
Bucură-te, luminat povățuitor pe căile pocăinței;
Bucură-te, făclie așezată în sfeșnicul Luminii;
Bucură-te, explorator însuflețit de focul credinței;
Bucură-te, cel împodobit și cu darul arhieriei;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Inochentie, luminătorule al lumii!

 

Condacul al 2-lea

Fiindu-ți drumul vieții luminat de raza Duhului Sfânt, ai urmat seminarul teologic de la Irkutk, adesea vizitând pe episcopul Veniamin și cântând Domnului cu bucurie: Aliluia!

 

Icosul al 2-lea

Alegând calea căsătoriei, te-ai însoțit cu fiica unui preot cu frică de Dumnezeu, râvnind să slujești Domnului ca preot și să te faci părinte duhovnicesc al multor fii, care mai apoi te-au lăudat așa:

Bucură-te, iubitorule al desăvârșirii;
Bucură-te, că ai luat Crucea căsătoriei;
Bucură-te, că directorul seminarului ar fi voit să fii episcop;
Bucură-te, că ai fost tuturor pildă de jertfire;
Bucură-te, fântână adâncă a înțelepciunii;
Bucură-te, candelă nestinsă a iubirii;
Bucură-te, oglinda vederilor duhovnicești;
Bucură-te, poartă a cereștilor taine;
Bucură-te, casă umbrită de puterea Duhului;
Bucură-te, că via lui Hristos ai lucrat-o cu înțelepciune;
Bucură-te, că rod însutit ai cules în hambarul ceresc;
Bucură-te, luminător al celor din întunericul neștiinței;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Inochentie, luminătorule al lumii!

Condacul al 3-lea

La biserica Bunei Vestiri a Maicii Domnului din Siberia ai fost rânduit ca preot, unde aduceai lui Dumnezeu cu smerenie jertfe de rugăciuni în cântarea de: Aliluia!

  

Icosul al 3-lea

Mai multe școli duminicale ai înființat spre luminarea celor ce râvneau să se împărtășească de tainele dreptei credințe, însuți predând la aceste școli, iar cei care se bucurau de razele înțelepciunii tale îți cântau unele ca acestea:

Bucură-te, luminătorule al credincioșilor;
Bucură-te, izvor de neîncetată râvnă;
Bucură-te, învățător al celor însetați de cunoaștere;
Bucură-te, carte a insuflărilor dumnezeiești;
Bucură-te, pecete neștearsă a sfințeniei;
Bucură-te, luminător al iubitorilor de înțelepciune;
Bucură-te, că ai iubit viața cinstită;
Bucură-te, că te-ai lepădat de dorirea pământească ;
Bucură-te, slujitor vrednic al Împăratului ceresc;
Bucură-te, condei scriitor al tainelor Duhului;
Bucură-te, vas plin de darurile Cuvântului;
Bucură-te, fiu vrednic și plinitor al voii Tatălui;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Inochentie, luminătorule al lumii!

Condacul al 4-lea

Simțit-ai în inima ta Sfinte, chemarea Domnului și împreună cu familia ai plecat ca misionar în Alaska, aducând Domnului neîncetat cântarea de: Aliluia!

 

Icosul al 4-lea

Jumătate de an ai călătorit spre Siberia împreună cu familia, făcându-te plinitor al voii tainice a Stăpânului; iar noi, lăudând jertfa ta pentru propovăduirea Adevărului îți cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, că ai alergat spre plinirea voii dumnezeiești;
Bucură-te, că locuirile natale ai părăsit pentru Hristos;
Bucură-te, că în Alaska ai mers să propovăduiești Adevărul;
Bucură-te, că nu te-ai temut de osteneala drumului;
Bucură-te, apostol ales în vremurile mai de pe urmă;
Bucură-te, că sărăcia lui Hristos ai primit;
Bucură-te, că ai avut bărbăția cea bună;
Bucură-te, că ai înfruntat necazurile călătoriei;
Bucură-te, piatră nesfărâmată a răbdării;
Bucură-te, că ai mers pe valurile credinței;
Bucură-te, că ai fost însuflețit de nădejdea cea bună;
Bucură-te, căci cu dragoste ai propovăduit Evanghelia Domnului;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Inochentie, luminătorule al lumii!

Condacul al 5-lea

Fiind iscusit, Părinte Inochentie, ți-ai construit din lemn o casă în pământ, dar și școli pentru luminarea poporului, toți cântându-ți cu bucurie cântarea: Aliluia!

 

Icosul al 5-lea

Evanghelia lui Hristos ai predicat în toate cele zece așezări din insule, călătorind cu sania trasă de reni și câine, dar ai adus în staulul Adevărului multe suflete scăpate de la fiarele patimilor, care îți cântau ție așa:

Bucură-te, lumină a înțelepciunii arătată lumii;
Bucură-te, că ai avut milă de cei neștiutori;
Bucură-te, că rod însutit ai adus spre slava lui Dumnezeu;
Bucură-te, propovăduitorule al credințăei celei adevărate;
Bucură-te, că multe suflete ai răpit din prăpastia pierzării;
Bucură-te, soare vestitor al bunătății Soarelui dreptății;
Bucură-te, carte nescrisă a cuvintelor Adevărului;
Bucură-te, oglindă a vieții celei curate;
Bucură-te, luminătorul celor din întunericul neștiinței;
Bucură-te, vas pecetluit cu darul Duhului;
Bucură-te, odihna multor suflete istovite de păcat;
Bucură-te, bucuria celor izbăviți din umbra necredinței;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Inochentie, luminătorule al lumii!

Condacul al 6-lea

Având multă dragoste și milă față de băștinașii aleuți neștiutori, Sfinte Inochentie, le-ai alcătuit lor alfabet și primele cărți de învățătură le-ai tradus, toți stringând Domnului cu mulțumire: Aliluia!

 

Icosul al 6-lea

În vremuri de nevoie te-ai ostenit mult pentru a întreține familia, construind catapetesme, mobilă, orgi și reparând ceasuri, iar noi lăudăm pe Dumnezeu, Cel Care te-a înzestrat cu atâta pricepere și ție îți cântăm Părinte, unele ca acestea:

Bucură-te, pildă de jertfă neîncetată;
Bucură-te, cel mult priceput în meșteșugul tâmplăriei;
Bucură-te, că ai urmat Bunului Păstor în iubirea de aproapele;
Bucură-te, că Domnul ți-a fost pururea ocrotitor;
Bucură-te, făclie nestinsă a iubirii duhovnicești;
Bucură-te, că jugul Crucii ai ridicat fără cârtire;
Bucură-te, că toate primejdiile ai înfruntat pentru Adevăr;
Bucură-te, că nu ai dat somn ochilor tăi, lucrând la mântuire;
Bucură-te, că multe biserici ai proiectat;
Bucură-te, că ai întocmit multe veșminte pentru preoți;
Bucură-te, că ai publicat și articole științifice în reviste din Moscova;
Bucură-te, că ai fost vas ales al înțelepciunii cerești;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Inochentie, luminătorule al lumii!

Condacul al 7-lea

Foarte ai iubit natura lăsată nouă de Dumnezeu, văzând întru toate înțelepciunea Cuvântului, pe Care Îl lăudai neîncetat cu cântări de: Aliluia!

 

Icosul al 7-lea

Apostol al Americii de Nord ai fost numit pentru bogata activitate misionară și catehetică, iar fiii tăi duhovnicești foarte se bucurau de înțeleapta ta păstorire, pentru care noi îți cântăm așa:

Bucură-te, izvor nesecat de înțelepciune întru Duhul;
Bucură-te, mare păstor de suflete luminat de Dumnezeu;
Bucură-te, că ai tradus cărți de rugăciuni și slujbe băștinașilor;
Bucură-te, că ai tradus în dialecte locale Evanghelia după Matei;
Bucură-te, că mult te-ai ostenit pentru luminarea poporului;
Bucură-te, că ai întocmit cartea cu povățuiri spre Împărăția cerească;
Bucură-te, albină neobosită în zborul dragostei dumnezeiești;
Bucură-te, că multă milă ai avut față de cei neștiutori;
Bucură-te, că ai construit istrumente muzicale spre vânzare;
Bucură-te, căci cu banii din vânzare ai colectat fonduri pentru misiune;
Bucură-te, că multă râvnă ai avut pentru descoperirea lui Hristos;
Bucură-te, că multe suflete ai scos din gurile lupilor înțelegători;
Bucură-te, neostenit slujitor la altarul dreptei credințe;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Inochentie, luminătorule al lumii!

Condacul al 8-lea

Râvnind Sfinte, să-L faci cunoscut pe Mântuitorul la cât mai multe popoare, împreună cu fiica cea mai mică, ai călătorit în jurul lumii aproape opt luni, aruncând semințele Cuvântului și cântând: Aliluia!


Icosul al 8-lea

Cu sfatul mitropolitului Filaret al Moscovei și cu binecuvântare din lavra Pecerska, după trecerea la cele veșnice a soției tale, ai îmbrățișat viața monahală, ca să slujești cu și mai multă râvnă lui Hristos, iar noi, bucurându-ne de alegerea ta cea înțeleaptă, îți cântăm așa:

Bucură-te, că ai luat jugul slujirii monahale;
Bucură-te, că ai primit povață și de la lavra Pecerska;
Bucură-te, că ai tăi copii s-au bucurat de ocrotire împărătească;
Bucură-te, că nu ai voit să te desparți de slujirea în Alaska;
Bucură-te, odihna sufletelor celor istovite de necazuri;
Bucură-te, stâlp neclintit al iubirii de Hristos;
Bucură-te, că multe suflete ai luminat prin a ta propovăduire;
Bucură-te, că jugul jertfirii pentru aproapele ai purtat cu bucurie;
Bucură-te, că nu te-ai depărtat de fiii tăi duhovnicești;
Bucură-te, bucuria celor povățuiți de tine;
Bucură-te, liman de scăpare al sufletelor încercate;
Bucură-te, oglindă a vieții îmbunătățite;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Inochentie, luminătorule al lumii!

Condacul al 9-lea

La treapta arhieriei ai fost chemat ca episcop al noii eparhii din America de Nord, ca să te ostenești și mai mult în lucrarea pentru luminarea oamenilor și să aduci Domnului jertfa cântărilor de: Aliluia!

 

Icosul al 9-lea

Ca episcop, ai cerut fiecărei parohii să înființeze o școală duminicală spre catehizarea poporului, continuând a preda religia și a lucra în atelierul de tâmplărie spre slava lui Dumnezeu și spre bucuria celor ce-ți cântau tainic:

Bucură-te, pildă neîncetată de jerfire;
Bucură-te, făclie a smereniei lucrătoare;
Bucură-te, propovăduitor iscusit al Adevărului;
Bucură-te, candelă nestinsă a rugăciunii pentru lume;
Bucură-te, slujitor smerit al Arhierului Celui slăvit;
Bucură-te, trâmbiță ce chemi la limanul pocăinței;
Bucură-te, vas ales al darurilor cerești;
Bucură-te, rugător neîncetat pentru luminarea lumii;
Bucură-te, că ai răspuns cu tot sufletul chemării lui Hristos;
Bucură-te, viață pusă în slujba iubirii;
Bucură-te, munte înalt al înțelepciunii cerești;
Bucură-te, hotar al înțeleptelor învățături;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Inochentie, luminătorule al lumii!

Condacul al 10-lea

Ctitorit-ai, Sfinte, o școală de catehetică în orașul Sitka, pentru a pregăti misionari dedicați lui Hristos și a se slăvi numele Lui în toate laturile pământului păstorit, aducându-se neîncetat cântări de: Aliluia!

 

Icosul al 10-lea

O nouă catedrală închinată Sfântului Arhanghel Mihail ai înălțat, împodobind-o și cu un ceas mare de tine însuți construit, iar bătăile inimii tale așteptau ceasul trecerii la cele veșnice; lăudându-te pentru râvna deosebită arătată pentru casa Domnului îți cântăm așa:

Bucură-te, apărătorule al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, apostol următor al Apostolilor Domnului;
Bucură-te, că ai mers pe urmele slujirii Stăpânului;
Bucură-te, că ai înfruntat viforul ispitelor;
Bucură-te, că viața ți-ai pus pentru Adevăr;
Bucură-te, cel aflat sub ocrotirea Sfântului Arhanghel Mihail;
Bucură-te, ostaș nebiruit al Împăratului Celui Mare;
Bucură-te, carte a cuvintelor Înțelepciunii;
Bucură-te, pom plin de roadele credinței;
Bucură-te, luminător al celor neputincioși;
Bucură-te, următor al jertfei mântuitoare;
Bucură-te, povățuitor pe calea rugăciunii;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Inochentie, luminătorule al lumii!

Condacul al 11-lea

Rangul de arhiepiscop ai primit, din voia Domnului, și cu smerenie adâncă luând această cinste, ai înălțat Domnului cu dragoste cântarea de: Aliluia!

 

Icosul al 11-lea

Spre apusul vieții ai fost numit mitropolit al Moscovei, continuând lucrarea misionară spre slava lui Dumnezeu și odihnind multe suflete, care te lăudau așa:

Bucură-te, că sediul episcopiei americane la San Francisco ai mutat;
Bucură-te, că limba engleză ai introdus în cult;
Bucură-te, că ai încurajat hirotonirea de clerici dintr localnici;
Bucură-te, că societate misionară în Moscova ai înființat;
Bucură-te, că școală de zugravi de icoane ai clădit;
Bucură-te, că sute de oameni primeai la tine săptămânal;
Bucură-te, că pe ei îi mângâiai cu duhovnicești cuvinte;
Bucură-te, că ai primit orbirea fără de cârtire;
Bucură-te, că ai răbdat cu mulțumire suferința îndelungată;
Bucură-te, că ai pătimit pe Crucea iubirii lui Hristos;
Bucură-te, că ai băut paharul jertfirii pentru oameni;
Bucură-te, mare luminător al celor iubitori de înțelepciune;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Inochentie, luminătorule al lumii!

Condacul al 12-lea

În dimineața Sâmbetei Mari ai trecut la cele veșnice, fiind primit de brațele Celui Ce S-a răstignit pe Cruce, ca pe toți să ne învieze pentru viața cea duhovnicească și să cântăm Lui: Aliluia!

 

Icosul al 12-lea

Chipul smereniei adevărate ai avut până la sfârșit și la înmormântarea ta, Părinte Inochentie, nu s-a rostit nici o cuvântare, după a ta voință, ci doar cuvintele: De la Domnul pașii omului se îndreptează, pentru care te lăudăm așa:

Bucură-te, că ai iubit smerenia până la sfârșit;
Bucură-te, chip desăvârșit al înțelepciunii;
Bucură-te, neostenit slujitor al Treimii;
Bucură-te, rugător neîncetat pentru luminarea lumii;
Bucură-te, că prin moarte ai ajuns la Viață;
Bucură-te, icoană a jertfei pentru lume;
Bucură-te, apostol luminat al Învățătorului tuturor;
Bucură-te, carte nescrisă a faptelor bune;
Bucură-te, iubit păstor al celor credincioși;
Bucură-te, luminător al celor iubitori de Adevăr;
Bucură-te, că mănăstirea Sfintei Treimi a primit trupul tău adormit;
Bucură-te, că ești rugător neîncetat pentru cei care te cinstesc;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Inochentie, luminătorule al lumii!

Condacul al 13-lea

O, Sfinte Părinte Ierarhe Inochentie, cel ce ți-ai pus toată viața în slujba Bisericii lui Hristos, fiind mare luminător al aleuților și Apostol al Americii, nu înceta a ne lumina și pe noi cu darul lui Hristos, ca să cântăm neîncetat Domnului împreună cu tine: Aliluia!

 

Rugăciune

O, Sfinte Părinte Inochentie, slava ierarhilor, cel ce ai părăsit patria ta pentru a lumina pe cei din întunericul neștiinței, aducându-i lui Hristos cu bucurie, milostivește-te și spre noi, cei întunecați de multe patimi. Întinde mantia rugăciunilor tale peste toată lumea care zace în robia celui rău și pe toți ne povățuiește pe căile poruncilor Domnului, ca, îndreptându-ne viața, să putem și noi a ne jertfi pentru aproapele cu dragoste și să aflăm milostiv pe Hristos în ceasul judecății. Întărește Părinte, cu ale tale rugăciuni Biserica noastră și pe calea faptelor Luminii îndreptează pe ai noștri păstori, iar pe păstoriți îi întărește întru ascultare, ca toți să aflăm limanul mântuirii și să lăudăm pe tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, Treimea Ce amai presus de minte, în veci. Amin!

 

 

miercuri, 30 martie 2022

POSTAREA DE DIMINEATA

 

Acatistul zilei –30 martie

 Pentru rugaciunile Sfantului Cuvios Ioan Scararul si ale Sfintei Euvula, mama Sfantului Pantelimon, Doamne Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, milueste-ne pe noi pacatosii.

Nota: Pentru ca in aceasta zi nu este acatist, voi posta Acatistul Maicii Domnului-Dulcea Sarutare

 

Acatistul Icoanei Dulcea Sărutare de la Mănăstirea Dobric

 


Troparul Icoanei:

Preasfântă si Preabinecuvântată Maica lui Dumnezeu, călătorind de departe ai venit la Sfânta Mănăstire Dobric, binevestind bunăvoința Fiului Tau pentru toti cei care, cu credință, se închină și se roagă slăvitei tale Icoane numită Dulcea Sarutare. Iar noi, primind cu bucurie milostivirea și iubirea Ta de Mamă, Te lăudam și Îți cântăm cu glasuri ce se aud până la Cer, căci Tu esti salvarea și luminarea vieților noastre!

 Condacul 1

Celei mai slăvite Fecioare, celei mai strălucitoare dintre stelele Cerului, Maicii Domnului Îi înălțăm aceste cantări de laudă. Iar Tu, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Te rugăm du rugăciunile noastre Fiului Tău cel preaiubit Iisus Hristos să fie milostiv cu noi, să ne primească să trăim doar în El, venind și El în lăcașul cel mai tainic din noi, iar noi Te chemăm: Bucură-te, Maica Domnului, Dulce Sărutare a Harului în inimile noastre!

 Icosul 1

Îngerii cei luminoși se inchină măreției Tale, Maica Domnului, glasurile lor Te slăvesc și aripile lor bat în bucuria de a fi în împărtășie cu Tine neîncetat, în Împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Te chemăm prin rugăciune să cobori și la noi, cei păcătoși și nevrednici dar care căutăm mântuire și Te strigăm:

Bucură-te, Lumină care ne deschizi calea către Hristos Dumnezeu;

Bucură-te, începătoarea mântuirii noastre;

Bucură-te, scară care ne înalți cu mintea și cu sufletul la Cer;

Bucură-te, cea care ai zdrobit capul șarpelui, aducând lumii Izbăvirea;

Bucură-te, întemeietoarea fecioriei ca stâlp al devenirii în Hristos;

Bucură-te, iubire desăvârșită prin care vindeci și alini;

Bucură-te, scânteia primitoare a Celui mai Sfânt decât toți Sfinții;

Bucură-te, flacără ce arzi nemistuită în icoana de la Mănăstirea Dobric;

Bucură-te, aprinzând și în noi focul dorului de Dumnezeu;

Bucură-te, căldură de Mamă și brațe primitoare;

Bucură-te, cea mai cinstită decât Heruvimii;

Bucură-te, cea mai mărită fără de asemănare decât Serafimii;

Bucură-te, Maica Domnului, Dulce Sărutare a Harului în inimile noastre!

 Condacul 2

Te-ai arătat în vis preotului celui vrednic, Maica Domnului, spunându-i: „Du-mă la Dobric!”, iar acesta, cuprins de evlavie a primit prin rânduiala de Sus Icoana făcătoare de minuni copie a celei din Novgorod, Ucraina, si cu multă dragoste si rugăciune a pornit la drum din București. Trecând în procesiune prin Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Alba Iulia și Târgu Mureș, Icoana a fost primită cu emoție si recunoștință la Sfânta Mănăstire Dobric chiar de Sărbatoarea Bunei Vestiri, fiind ea insăși vestea minunilor pe care mai apoi, prin voia lui Dumnezeu, i-a binecuvântat pe credincioșii care plini de bucurie Îl slăvesc pe Dumnezeu: Aliluia!

 Icosul 2

Prin marea Ta bunăvoință ne putem închina și noi la Mănăstirea Dobric Preacuratului Tău chip, putem săruta preacinstitele tale mâini, Maica Domnului, putem îmbrățisa cu sufletul Icoana Dulcea Sarutare ce strălucește ca o perlă din care izvorăsc valuri de vindecari si de binecuvântări, pentru care te rugăm sa primești smeritele noastre laude:

Bucură-te, călătoare de departe, poposind în lăcășurile cele mai tainice ale sufletului nostru;

Bucură-te, Buna Vestire a celor rânduite de Dumnezeu spre mantuirea noastră;

Bucură-te, cea inveșmântată în har și lumină, acoperindu-ne și pe noi copii Tăi;

Bucură-te, mireasma faptelor bune si mustrătoarea celor nepăsatori;

Bucură-te, candela nestinsă ce veghezi necontenit asupra Mănăstirii;

Bucură-te, păzitoarea caselor noastre de foc și cutremur;

Bucurata, alungătoarea bolilor molipsitoare;

Bucură-te, intărirea celor care Îl caută pe Dumnezeu;

Bucură-te, aflătoarea flăcării Duhului Sfânt care arde în fiecare dintre noi;

Bucură-te, cea ce dezlegi pântecele spre rodire;

Bucură-te, binecuvântarea pruncilor si puterea parinților lor;

Bucură-te, aducând pocăința și amintirea păcatelor nespovedite;

Bucură-te, Maica Domnului, Dulce Sărutare a Harului în inimile noastre!

 Condacul 3

Cu toții alergăm spre tine la Mănăstireâ când bate toaca, Maica Domnului. Învăluiți de cântecele stranei, ne plecăm genunchii inimii la rugăciune, iar aerul tămâiat al Sfintei Liturghii ne amintește că la Dumnezeu nu rămâne nici un glas neauzit, cu atât mai multă nădejde avem cu cât stim că Tu, din Icoană, ne cunoști toate durerile și întristările, împlinind cererile bune la timpul lor, iar noi încredințati de puterea ajutorului Tău Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul Icoanei Tale: Aliluia!

 Icosul 3

Cuvintele nu sunt îndeajuns pentru a te slăvi după măsură, Preasfântă Născatoare de Dumnezeu! Mintea noastră e săracă, vorba e puțină, dar inima te cheamă, mintea te dorește, mâinile te caută, trupul ostenit de vuietul lumii te strigă: ”Mama!” Iar tu ne oglindești neputința în Icoană și apoi ne dezvălui puterea lui Dumnezeu în fața Căruia te rogi necontenit pentru noi. Flamânzi de harul pierdut prin păcate dar pocaiți și cu dorința de mântuire, Te slăvim:

Bucură-te, primitoarea tuturor celor ce se pocăiesc;

Bucură-te, sfințirea celor care își caută rugaciunea tihnită;

Bucură-te, unind cerul si pamantul în suflul rugăciunii celei mai simple;

Bucură-te, aducând în noi gandul de la Dumnezeu;

Bucură-te, arătându-ne calea crucii;

Bucură-te, cea ce porți crucea noastră atunci cand neputința ne slăbește;

Bucură-te, îndurarea plină de mângaiere a celor ce plang;

Bucură-te, Mână caldă ce ocrotești inimile însangerate de durerile neîmplinirilor;

Bucură-te, privire de turcoaz amintindu-ne de întinderea nesfarșită a mării;

Bucură-te, zbor curat deasupra valurilor, spre culmile cele mai înalte ale trăirii duhovnicesti;

Bucură-te, ridicându-ne pe aripile harului acolo unde sufletul se desfată de împărtășia cu Hristos;

Bucură-te, Maica Domnului, Dulce Sărutare a Harului în inimile noastre!

 Condacul 4

Esti incununată de har și de frumusețe sfântă, Maica Domnului, nebiruită de săgețile ce ți-au intrat in inimă, căci prorocia Sfântului Simeon nu te-a învins. Inima ta incă e vie, așa cum ne privești din binecuvântata ta Icoana, iar noi Te rugăm sa cuprinzi și inimile noastre sângerande, strapunse de săgețile patimilor si de păcate, și să pui în ele balsamul vindecător al harului Tău, pentru ca apoi cu glasuri întarite să Îi putem cânta și noi lui Dumnezeu: Aliluia!

 Icosul 4

Ne dai Dulcea Sărutare a harului iubirii veșnice, Preasfântă Născatoare de Dumnezeu, căci ne închinăm Icoanei tale celei minunate, simțind și noi când ne rugăm îmbrățișarea Pruncului Tău Iisus Hristos. Ne oglindim în chipul Tău cel tăcut, văzându-ne așa cum suntem: nevrednici si păcătoși, dar mâinile noastre se înalță împreunate în același strigăt și cu buzele pline de speranță Te chemăm:

Bucură-te, lumina născută din rugaciunile Sfinților Părinți Ioachim și Ana;

Bucură-te, izvor plin de har ce naști în noi daruri sufletești;

Bucură-te, flacără arzând spinii durerilor din inimile noastre;

Bucură-te, încununarea celor mai adânci trăiri duhovnicești;

Bucură-te, căldura ce ne învălui sufletele ostenite de oboseala luptei;

Bucură-te, crâmpeie de foc si stâncă nemișcată a rugăciunii neîncetate,

Bucură-te, odorul cel mai scump al Mănăstirii, aducând binecuvântare;

Bucură-te, puterea calugărilor și mangaierea credincioșilor;

Bucură-te, dulceața limpezimii minții, arătându-i calea către inima;

Bucură-te, smerenia inimii care cucerește mintea;

Bucură-te, zorii calzi ai mântuirii noastre;

Bucură-te, răsăritul rugăciunii care nu apune nicodată;

Bucură-te, Maica Domnului, Dulce Sărutare a Harului în inimile noastre!

 Condacul 5

Slăvite raze de lumină strălucesc din Icoana ta, Maica Domnului, asteptându-l pe fiecare credincios să devină o candelă de rugăciune în lume. Cu genunchii plecați, și inimile noastre se pleacă în fața bunătății cu care ne învălui, iar durerea, necazurile și bolile se vindecă, dăruindu-ne marea Ta milostivire, ca intăriți în credință și plini de bucurie să Îi înălțăm Domnului cântarea de biruință: Aliluia.

 Icosul 5

Iubirea ta de Mamă ne copleșește cu totul, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, fiind pavăza pelerinilor care iși îndreaptă pașii spre Sfânta Mănăstire Dobric, avându-i în grijă ca pe niste copii. Învăluită de cântările Sfintei Liturghii, împodobită cu flori și preacinstită în rugăciuni, ești Maica tuturor celor ce iți caută alinarea, iar noi te rugăm sa primești aceste umile laude:

Bucură-te, bucuria pelerinilor care te caută de departe;

Bucură-te, stâlpul credinței pentru închinătorii Mănăstirii;

Bucură-te, floare răsărita din Rai, strălucind în mijlocul credincioșilor;

Bucură-te, izbăvitoarea de ispite aducătoare de moarte;

Bucură-te, cununa nevestejită a Cerului pogorâtă în inimile noastre;

Bucură-te, ziditoare de biserici din piatră și din har;

Bucură-te, întarirea maicilor si puterea calugărilor;

Bucură-te, coborându-te din Icoana ca un nor vindecător înmiresmat;

Bucură-te, trezirea constiinței adormite;

Bucură-te, Maica tuturor celor îndurerați si osteniți;

Bucură-te, străfulgerare a iubirii dumnezeiești;

Bucură-te, Maica Domnului, Dulce Sărutare a Harului în inimile noastre!

 Condacul 6

Acoperită de lumina Harului, ești ca o stea răsărita în mijlocul inimii noastre, Maica Domnului. Icoana Ta binecuvântată ne umple de bucurie prin razele strălucitoare pe care le trimite spre noi, acoperindu-ne, iar noi cuprinși de evlavie și pace Îi strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

 Icosul 6

Ești Comoara cea fără de preț a Mănăstirii Dobric, Preasfântă Născatoare de Dumnezeu, ocrotindu-i cu acoperamântul Tău pe toți viețuitorii Mănăstirii și pe toți închinătorii care aleargă la Tine pentru ajutor si vindecare. Esti iubită si cântată de credincioșii care te cheamă în rugăciuni si te roagă cu smerenie sa primești aceste slove de laudă:

Bucură-te, alungând tristețea și neliniștea de la cei obosiți de valurile vieții;

Bucură-te, luminătoarea cea neclintită a drumurilor noastre;

Bucură-te,  izbăvitoarea de nerodire a pântecelor, dăruind femeilor prunci binecuvântați;

Bucură-te, sprijinitoarea celor bătrâni și miluitoarea orfanilor;

Bucură-te, scoțându-ne din iadul gândurilor și din prăbușirea sufletească;

Bucură-te, trăirea cea mai adâncă a rugăciunii, aducând pacea de la Dumnezeu;

Bucură-te, cea ce învingi demonii care ne tulbură rugaciunea;

Bucură-te, cea ce duci la bun liman ostenelile noastre duhovnicești,

Bucură-te, îmbrațișare caldă de Mamă pentru cei orfani trupește și sufletește;

Bucură-te, aducând zâmbetul în inimile celor nedreptățiți;

Bucură-te, sporitoarea bunăstării celor ce fac milostenie;

Bucură-te, spic de grâu copt și aurit, semănând în noi vlăstarele pocăinței;

Bucură-te, Maica Domnului, Dulce Sărutare a Harului în inimile noastre!

 Condacul 7

Sfântul Apostol Matei spune: ”Căutaţi mai întâi împărăţia cerurilor şi dreptatea lui şi toate acestea se vor adăuga vouă”, iar Glasul Mântuitorului ne învață: ”Împărăția lui Dumnezeu se află înăuntrul vostru”. Dar unde să gasim, Maica Domnului, Împaratia lui Dumnezeu în noi, când suntem rătăciți de suflet, pierduți în negura vremurilor în care trăim, îndepartați de Hristos? Te rugăm sa ne prinzi de mâinile sufletului și să ne tragi din adâncul rătăcirii noastre, ca să putem înălța rugăciuni lui Dumnezeu: Aliluia!

 Icosul 7

Suspin și cutremur ne cuprinde, Preasfântă Născatoare de Dumnezeu, când ne gândim cum vom da socoteală pentru nepăsarea în care am trăit. Căutam bucuriile pământești, ne desfătăm în plăcerile trecătoare și am pierdut calea către inima noastră: nu mai știm unde bate, nu o mai auzim, nu vrem sa știm durerea din ea. Te rugăm nu ne lăsa în căderea aceasta care omoară sufletul și aduce boală trupului, ci trezește în noi dorința de mântuire, ca să Te slăvim:

Bucură-te, minunată vindecătoare a inimii obosite, arătându-ne calea către ea;

Bucură-te, descoperind bătăile inimii pentru cei ce vor mântuire;

Bucură-te, liniștitoarea zbuciumului sufletesc atunci când cădem in deznădejde;

Bucură-te, luptându-Te cu harul Tău atunci când teama încearcă să se cuibărească în noi;

Bucură-te, ocrotitoarea celor ce vor cu tot dinadinsul să dobândească rugăciunea curată;

Bucură-te, salvatoare de neliniștea ce ne cuprinde când nu ne lăsăm în voia Domnului;

Bucură-te, botezul minții care se vrea nascută din nou în inimă;

Bucură-te, lumină ce arzi neîncetat în cuvintele rugăciunii aprinse;

Bucură-te, picătura de Apă Sfințită ce cazi mereu si mereu în împietrirea simțurilor noastre;

Bucură-te, cea ce ajungi astfel în cele mai adânci răni ale sufletului, aducând tămăduire;

Bucură-te, caldă îmbrațișare în ceasurile cele mai grele de luptă duhovnicească;

Bucură-te, iubire de Mamă a celor părăsiți și rătăciți;

Bucură-te, Maica Domnului, Dulce Sărutare a Harului în inimile noastre!

 Condacul 8

Ne e greu să ne găsim inima, Maica Domnului, căci peste ea am prăbusit întreaga noastră ființă prin păcate și robindu-ne patimilor. Întinde Mâna ta cea puternică peste inima noastră, Preasfântă Născatoare de Dumnezeu, si dă Tu la o parte piatră după piatră, spin după spin, sfâșiere după sfâșiere, și coase la loc tot ce am destrămat în noi din nepăsare, necunoaștere și necredință. Nu ne lăsa pradă sângerării, căci inima noastră Îl caută pe Dumnezeu, ci arată-ne calea către Împaratia Lui, ca să învingem tot ce ne ține departe de El, chemându-L veșnic în noi: Aliluia!

 Icosul 8

Calea către Dumnezeu este plină de piedici, Maica Domnului. Ne impiedicăm la tot pasul, privirea ne alunecă de la mântuire și gândurile ne sapă afundarea în bezna în care nu există nimic. Firea noastră cea cazută mai intâi din minte ne arată neputința omenească, dar ne ridicăm ochii spre Icoana Ta și licărire de speranță se naște din simțirea minții și apoi a inimii, și istoviți de singurătatea păcatului și a patimilor, ne rugăm Ție cu lacrimi:

Bucură-te, sfințirea cea dintâi a omului ce caută să se ridice;

Bucură-te, izbânda celui care se ostenește să rămână în picioare;

Bucură-te, iertarea și întărirea celor care cad mereu, dar mereu se întorc la Dumnezeu;

Bucură-te, cea ce limpezești rațiunea, pentru ca mintea să respire în libertate;

Bucură-te, cea ce ne dai gândurile luminate care coboară spre inimă;

Bucură-te, minune care vindeci si aduni la un loc risipirile inimii si ale minții;

Bucură-te, trăirea cea mai adancă a împărtășirii gândurilor de la har în piept;

Bucură-te, săgeată care alungi negura ce cade uneori pe rugăciune;

Bucură-te, iubirea desăvârșita a cuvintelor ce scobesc în stânca inimii noastre;

Bucură-te, mir de flori din pârga de vară, prelins din creștet până în străfundurile inimii;

Bucură-te, comoara cea mai de preț a celui care caută isihia;

Bucură-te, ascunziș binecuvântat al celor care își construiesc aripi din rugăciune;

Bucură-te, Maica Domnului, Dulce Sărutare a Harului în inimile noastre!

 Condacul 9

Suspin și lacrimi se aud, Maica Domnului, de la omul ce stă la rugăciune în fața sfintei tale Icoane, căci doar durerea îl mai aduce uneori pe cel pierdut la Dumnezeu. Nu îți întoarce fața de la aceste lacrimi, căci Tu ești Maica celor îndurerati, Ajutorul celor întristați, Mângâietoarea celor doborâți de greutăți, dar care Te caută și Te cheamă necontenit sa fii și Mama lor, ca apoi, miluiți de tine să ridice cântece de slavă lui Dumnezeu: Aliluia!

 Icosul 9

Ai născut Lumina din Lumină, pe Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Maica Domnului, I-ai dat Dulcea Sărutare Fiului Tău Iisus Hristos, și El a crescut în brațele tale de Mamă desăvârșită. Noi suntem orfani în duh, alungați de lume, chinuiți de păcat, infierați de patimi, dar alergăm la tine și privindu-te cum iți ții Pruncul în brațe în Icoană, Te intrebăm fiecare în taină: ”Vrei să fii și Mama mea?” Și cu privirea plecată, așteptând simțirea în inimă a înfierii, iți cântăm:

Bucură-te, gingășia deplină a dragostei de mamă;

Bucură-te, dulceața desăvârșită a brațelor cu care Îl îmbrățișezi pe Mântuitorul lumii;

Bucură-te, strălucire absolută a privirii ce naște doar iubire;

Bucură-te, înfierea noastră cea dintotdeauna;

Bucură-te, căldura Dulcei Sărutări prin care ne liniștim sufletele;

Bucură-te, vas al harului din care picuri în inimile noastre mana conștiinței trezite și a vieții veșnice;

Bucurata, stâlpul nevăzut al celor ce caută cu neclintire calea spre Împărăția Cerurilor;

Bucură-te, alinarea cea mai blajină, smulgând spinii si alungând norii păcatului;

Bucură-te, floare luminoasă a împărtășirii bucuriei duhovnicești;

Bucură-te, doritoarea de pace si făcătoarea de bine;

Bucură-te, ceea ce ne faci din orfani, copii tăi;

Bucură-te, răspunzând fiecăruia în taină la rugăciuni;

Bucură-te, Maica Domnului, Dulce Sărutare a Harului în inimile noastre!

 Condacul 10

Coboară ca un fulger luminos din cer și străpunge inima noastră, Maica Domnului, spulberând nodul durerii si pătrunzând cat mai adanc în neputința pe care o purtăm în noi. Vindecă amintirile, mângâie suspinul, sprijină dorința de a ne despărți de păcat, dă-ne gânduri curate și inima nouă ca mântuiți de poverile trecutului să putem înălța glasuri de bucurie către Dumnezeu: Aliluia!

 Icosul 10

Ne cernem ca florile verii în toamna vieții noastre, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. Ne trecem zilele aplecați spre cele pământesti, cu mintea lipită de teamă și inima încremenită în patimi și păcate. Dar Tu ești Vara veșnică, Maica Domnului, și Te rugăm să răsari si în noi rădăcini ce nu se ofilesc niciodată, să înmugurească în noi rugăciunea cea ce aduce Mila Fiului Tău Iisus Hristos, iar noi te lăudăm:

Bucură-te, adierea harului de nădejde pentru cei îndurerați;

Bucură-te, suflarea înmiresmată a vieții veșnice și a mântuirii;

Bucură-te, fiică de sfinți, născand Cuvântul cel mai Sfânt Iisus Hristos;

Bucură-te, pogorământ al neputinței firii omenești si al firii celei căzute;

Bucură-te, privire pătrunzătoare în cele mai adânci lăcașuri ale inimii;

Bucură-te, deschizând rănile sufletești și turnând untdelemn vindecător;

Bucură-te, chip luminos aducând în noi pacea lui Dumnezeu;

Bucură-te, milostivire pentru cel mai mare păcătos care Ți se roagă cu credință;

Bucură-te, izvor de rugăciune neîncetată, aducând izbânda acolo unde omul e neputincios;

Bucură-te, ridicarea omului la împlinirea lui în Iisus Hristos;

Bucură-te, unind Cerul cu inima noastră înviată, născând un bulgăre de lumină senină;

Bucură-te, lipind Raiul de mintea noastră îndreptată, ca o pecete a legământului de mântuire;

Bucură-te, Maica Domnului, Dulce Sărutare a Harului în inimile noastre!

 Condacul 11

Copii fiind, sufletul nostru era curat ca lacrima, Maica Domnului, dar am crescut în lumea deșertăciunilor și ne-am îndepărtat cumplit de harul primit la Botez. Mintea noastră țese lungime fără sfârșit de gânduri păcătoase, inima cugetă și ea din fereastra patimilor, dar cu toată decăderea de care ne rușinăm, nu contenim a bate la ușa milostivirii Tale, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ridicându-I lui Dumnezeu un strigat de pocăință: Aliluia!

 Icosul 11

Când trupul se așează la rugăciune și mintea și inima îl însoțesc, ne cuprinde o furtună de ispite, Maica Dumnezeului nostru. Te rugăm sa ne învelești cu vălul Tău înstelat să ne facem nevăzuți pentru tot răul care ne dă târcoale, ca fiind eliberați de tot ce ne stă in calea rugăciunii curate, să Te lăudăm așa:

Bucură-te, minunea lumii prin a cărei glas omenirea a primit Buna Vestire a Arhanghelului Gabriel;

Bucură-te, strajă neclintită a celor care caută să glăsuiască rugăciune curată;

Bucură-te, sfințirea mamelor și puterea taților care își ocrotesc pruncii prin rugăciune;

Bucură-te, acoperitoarea celor îngenunchiați în fața icoanelor, rostind cântări de laudă Domnului;

Bucură-te, păzitoarea simțurilor si pavăza gândurilor în timpul rugăciunii;

Bucură-te, cea care Te rogi împreună cu noi, aducând liniștirea și harul dumnezeiesc;

Bucură-te, înalțarea inimii și pogorârea minții în locul tainic unde se întalnesc cu Hristos;

Bucură-te, iubirea desăvârșită cu care ne aștepți să ne desăvârșim și noi în duh;

Bucură-te, trainică izbăvitoare a tot ceea ce ne stă în calea mântuirii;

Bucură-te, însuflețire a celor ce se cred înfrânți și ridicare a celor căzuți;

Bucură-te, cea ce nu lași pe nimeni în urmă, ci ne cauți pe toți cei din turma lui Hristos;

Bucură-te, simplitatea cuvintelor ce se rostesc singure, ca dar nemărginit al Tău;

Bucură-te, covor de flori înmiresmate pe care se așează biruința credinței;

Bucură-te, Maica Domnului, Dulce Sărutare a Harului în inimile noastre!

 Condacul 12

Așa cum toate se împlinesc la vremea lor, Maica Domnului, alergăm la Tine cea mai Slăvită Fecioară să ne primești în Mănăstirea Ta, în casa lui Dumnezeu și a Ta Sfânta Biserică, în fața Icoanei Tale, și căzuți în genunchi Te rugăm: ajută la împlinirea vremurilor si pentru noi, îndepărtează ispitele, vrăjile, blestemele, pune pe fugă vrăjmașii văzuți și nevăzuți care răstălmăcesc timpul, ca noi mântuiți și salvați să Îl lăudăm pe Dumnezeu cel Îndurător: Aliluia!

 Icosul 12

Trecuți prin foc și sabie suntem, Maica Domnului, pornind la drumul rugăciunii celei curate. Dar nu ne oprim, nu ne întoarcem înapoi, ci cu mâna pe plug, cu inima aprinsă și mintea deschisă Te chemăm să ne dai Darul cel mai de preț al vieții duhovnicești: să devenim lăcaș curat Fiului Tău Iisus Hristos, căci prin rugăciune, post, pocăință și smerenie am pregătit ieslea unde să se nască și în noi Pruncul Cel Bine Vestit, Cel așteptat, Cel iubit, să Vină să ne dea viața veșnică. Plini de recunoștință și împliniți de bucurie, Te chemăm:

Bucură-te, ceasornic care bați după Voia lui Dumnezeu;

Bucură-te, mijlocind pentru noi la Cel Stăpân peste veacuri;

Bucură-te, aducând la timp împlinirea vremurilor ca răsplată a dragostei față de Dumnezeu;

Bucură-te, Născătoarea Vieții Veșnice Care a mântuit lumea de păcat;

Bucură-te, pregătind în noi așternut luminos pentru Pruncul Tău Sfânt;

Bucură-te, născând și în noi Răsuflarea lui Hristos;

Bucură-te, aducând cumpătare în osteneală duhovnicească;

Bucură-te, punând înțelepciune în mintea credincioșilor rugători;

Bucură-te, sfințind cu Darul Iubirii lui Hristos inimile deschise;

Bucură-te, Cea mai minunată între Sfinți, Lumina vieții noastre;

Bucură-te, floare nepieritoare ce din Har străbați într-o secundă adâncimea sufletului nostru;

Bucură-te, zi veșnic însorită, binecuvântată Mama noastră;

Bucură-te, Maica Domnului, Dulce Sărutare a Harului în inimile noastre!

 Condacul 13

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos cel Înviat, primește aceste umile rugăciuni și ne rugăm Ție: adu Vestea Nașterii Fiului Tău și în inima noastră! Așa cum Tu L-ai ținut în brațe pe Pruncul cel Sfânt, ajută-ne să Îl așezăm și noi în curăția inimii, să Îl primim ca Dar al Tău, ca plini de bucurie să trăim tot restul vieții cu această binecuvântare făcând fapte demne de Mântuitorul Hristos, să fim vrednici de a viețui apoi veșnic cu El în Împărăția Lui, cântându-I: Aliluia! (Acest Condac se spune de 3 ori).

 

Rugăciune:

Bucură-te, Maria, cea plină de Har, Domnul este cu Tine! Binecuvântată ai fost de Buna Vestire a Arhanghelului Gabriel și prin smerenia ta desăvârșită Te-ai făcut Pocal sfințit al Celui Care, născându-Se în sărăcie, a adus lumii cea mai mare bogăție: mântuirea.

Din voia Ta cea plină de milă, ai cerut să-Ți fie adusă Icoana la Sfânta Mănăstire Dobric chiar de Sărbătoarea Bunei Vestiri, devenind astfel ocrotitoarea tuturor celor care viețuiesc în Mănăstire dar și a celor care cu credință aleargă la minunata Ta Icoană Dulcea Sărutare.

Asa cum ai venit de departe la Sfânta Mănăstire Dobric, călătorește și în casele noastre, sfințește lăcașurile unde viețuim cu prezența Ta, tămâiază trupurile si sufletele noastre cu harul Tău cel plin de vindecări, și fii-ne pavăză și ocrotitoare atunci când suntem pe drum.

Te rugăm să ne fii mijlocitoare mereu la Tronul Sfintei Treimi să ne aduci pace și înțelegere, vindecarea de boli trupești și sufletești, binecuvântează femeile cu nașterea de prunci, fii întărire în necazuri și apărătoare strașnică în fața ispitelor. Alungă blestemele și vrăjile și zdrobește-l sub călcâiul tău pe diavolul care încearcă să ne fure sufletul și să ne împiedice rugăciunea prin dușmanii văzuți și nevăzuți, rânduiește-ne timp de la Dumnezeu pentru mântuire și adu-ne darurile hărăzite pentru noi la vremea hotărâtă de Hristos. Împiedică ispitele din timpul rugăciunii, dă-i minții cale luminată spre Dumnezeu și inimii tărâm fertil de a rodi în ea Lumina cea Veșnică a lui Dumnezeu, Care să se nască și în noi pentru totdeauna.

Suntem obosiți și încercați, dar nu lăsăm jos sabia rugăciunii, nu ne oprim din a chema numele Fiului Tău cel Dătător de Milă, și cu ochii înlăcrimați Te rugăm, Maica Domnului: ”Vrei să fii și Mama mea?” Iar Tu, cea care ai înfiat neamul omenesc prin cuvântul rostit pe Cruce de Hristos Dumnezeu, dă-ne răspunsul cel bun: ”Vreau, copilul meu!” și astfel să Îți devenim fii după har, înrudiți și prin voința noastră proprie.

Iar la sfârșitul vieții, Maica Domnului, du-ne sub Acoperământul Tău în Împărăția lui Dumnezeu, apără-ne de demonii vicleni care caută să ne surpe mântuirea, căci fii ai Tăi rămânem neclintiți până la sfârșitul veacurilor, și învrednicește-ne să trăim cu Tine, Mama noastră, în bucuria vieții veșnice a Pruncului Hristos Cel născut de Tine în iesle. Amin.

Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

(sursa: acoperamantul maicii domnului)